Kullanım Şartları

Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu "SİTE"yi kullandığınız takdirde bu koşulları kabul etmiş sayılırsınız. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"'yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Bu "SİTE"'nin sahibi Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. (bundan böyle kısaca "AKSA DOĞALGAZ AFYON" olarak anılacaktır) 'dir. "SİTE"' de sunulan hizmetler Aksa Afyon Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

TANIMLAR

SİTE : "AKSA DOĞALGAZ AFYON" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi.
KULLANICI : "AKSA DOĞALGAZ AFYON" "SİTE"sine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
BAĞLANTI :"SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden "SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
İÇERİK : "AKSA DOĞALGAZ AFYON" "SİTE"si ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

 • Kullanım Koşulları, siz ve “AKSA DOĞALGAZ AFYON” arasında yapılan yasal bir sözleşmedir. “AKSA DOĞALGAZ AFYON” tarafından sağlanan hizmetleri kullanmanız, burada yazılı tüm koşulları kabul etmiş olduğunuz anlamına gelmektedir. “AKSA DOĞALGAZ AFYON” bu sözleşmenin içeriğinde zaman içerisinde güncellemeler yapabilir. Bu güncellemeleri takip etmek de sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetleri kullanmaya devam etmenizle, değişikliklerin tümünü kabul ettiğiniz varsayılır.
 • İşbu sitede yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları “AKSA DOĞALGAZ AFYON”’a aittir ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu sitenin ziyaret edilmesi veya bu sitedeki hizmetlerden yararlanılması, sözkonusu fikri mülkiyet hakları konusunda size hiç bir hak vermez. Bu siteyi ziyaret etmek veya kullanmakla, anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektesiniz.
 • Web sitemiz ve e-mail yoluyla görüş ve önerilerinizi bize bildirebilirsiniz. “AKSA DOĞALGAZ AFYON’”ıin, söz konusu görüş ve önerilerinizi istediği gibi kullanma hakkı olduğunu ve bu yüzden herhangi bir hak talebinde bulunmayacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.
 • Üye olma aşamasında girmiş oldugunuz kullanıcı adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu tarafınıza aittir. Bu nedenle, söz konusu kullanıcı adı ve şifrenizi güvenli bir şekilde saklayınız ve üçüncü kişilere vermeyiniz. Gerektiğinde, kullanıcı adı ve şifrenizin değiştirilmesini isteyiniz.
 • Web sitemiz sadece yasal amaçlarla ve kanunlara saygılı olarak kullanılabilir. Bu siteyi kullanmakla, yasalara uygun davranacağınızı taahhüt etmektesiniz. Haksız menfaat elde etmek için doğru olmayan beyanlarda bulunmak, mevcut hasarları gizleyerek daha sonraki bir tarihte olmuş gibi göstermeye çalışmak, sahte isim ve kredi kartları kullanmak gibi eylemler cezai sorumluluklar doğurur. “AKSA DOĞALGAZ AFYON” , bu tür davranışlara engel olmak için, siteye girişi yasaklamak, şikayette bulunmak gibi uygun göreceği tedbirleri almaya yetkilidir.
 • Tüm kullanıcılar web sitesine sağladıkları her tür bilginin toplanacağını ve işleneceğinin farkındadır ve buna izin verir.
 • Zaman zaman, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak "cookie" olarak bilinir. Ziyaretçilerimizin bu Siteyi nasıl ve ne zaman kullandığını gösteren bu bilgi, Sitemizi geliştirmemizde bize yardımcı olabilir. Cookie'leri, hard diskinizdeki bu Site'den bir cookie tarafından konulmuş bilgileri izlemek için kullanacağız. Cookie kullanımı, bir sanayi standartı'dır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Cookie'ler bilgisayarınıza kaydedilir, Site'ye değil. Cookie almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
 • “SİTE” deki anket sonuçlarının, yorumların ve istatistiklerin tüm kullanım hakları “AKSA DOĞALGAZ AFYON”a aittir. “SİTE”’de anketlere katılan ve yorum yazan kullanıcılar; anket sonuçlarının, yorumların ve ilgili her tür bilginin, “SİTE” kaynak gösterilmek şartıyla başka ortamlarda yayınlanabileceğini, dağıtılabileceğini kabul eder ve bu bilgiler üzerinde hiçbir hak iddia edemezler.
 • “AKSA DOĞALGAZ AFYON” anket sonuçları ile veritabanındaki kullanıcı profillerini kullanarak, anketlere katılan kişilerin genel eğilimlerini belirleyen demografik bilgiler oluşturma ve bu bilgileri her şekilde kullanma hakkına sahiptir, ancak kişisel bilgileri tek tek kullanmayacağını, üçüncü sahıs ve kurumlara açmayacağını, yayınlamayacağını taahhüt eder.
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif haklarına ilişkin hükümlerine göre “AKSA DOĞALGAZ AFYON”ın yazılı izni olmadıkça hiçbir kimse, yayıncı ve kuruluş, eserin tamamını veya bir kısmını yayınlayamaz, çoğaltamaz, alıntı yapamaz.
 • Bu sitedeki her şey olduğu gibi sunulmaktadır. “AKSA DOĞALGAZ AFYON” bu sitede yer alan herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgenin belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmez. Ayrıca, bu siteye erişiminiz, kullanmanız veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda olabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüsten “AKSA DOĞALGAZ AFYON” sorumlu tutulamaz.
 • 18 yaşından küçüklerin, “SİTE”ye , velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından “AKSA DOĞALGAZ AFYON” sorumlu tutulamaz.
 • "AKSA DOĞALGAZ AFYON" talep edilen bir hizmeti vermeyi kabul edip etmemekte tamamen serbesttir.
 • Web sitemize veya web sitemizden kurulan "link"ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan verilmeyen hiç bir taahhüt "AKSA DOĞALGAZ AFYON" için bağlayıcı olmayacaktır
 • Web sitemiz kanalıyla alacağınız hizmetler nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve İstanbul (merkez) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.
 • İşbu "Site Kullanım Koşulları" "AKSA DOĞALGAZ AFYON" tarafından "SİTE" içersinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "AKSA DOĞALGAZ AFYON", dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.
ÇÖZÜM MERKEZİ
Çözüm Merkezi
DOĞAL GAZ ACİL
Doğal Gaz Acil
TALEP - ŞİKAYET - ÖNERİ
Talep ve Şikayetler